משרדנו מייצג מעסיקים ועובדים כאחד במשפט העבודה הפרטי, במגוון רחב של תיקים, לרבות: תביעות נשים בהריון, לאחר לידה ובמסגרת טיפולי פוריות, תביעות למימוש זכויות נכים בעבודה, תביעות לתשלום זכויות סוציאליות מסוגים שונים ועוד.

משרדנו מייצג מעסיקים ועובדים כאחד בבקשות לצווים זמניים וקבועים בבתי הדין לעבודה.

משרדנו מייעץ למעסיקים ולעובדים כאחד בעריכת הליכי שימוע ובהליכים משמעתיים שונים.

משרדנו מייצג מעסיקים ועובדים בתביעות בגין הפרת הסכמי העסקה, סעיפי סודיות ועוולות מסחריות.

משרדנו מייעץ בניסוח חוזי עבודה אישיים, הסכמי פרישה, הסכמי סודיות, תניות אי תחרות, תקנוני משמעת, כתבי סילוק וויתור ועוד.