עו”ד וינברג מופיע מזה שנים בערכאות השונות ברחבי הארץ, בדגש על ליטיגציה מסחרית-אזרחית.

עו”ד וינברג ייצג במאות תיקים, בין היתר בבתי המשפט לעניינים מקומיים, בבתי משפט השלום, בבתי המשפט המחוזיים, בבתי המשפט המחוזיים בשבתם כבתי משפט לעניינים מנהליים, בבית המשפט העליון – הן בשבתו כערכאת ערעור והן בשבתו כבג”ץ,בבתי הדין לעבודה, בלשכות ההוצאה לפועל, בוועדות משמעת, בוועדות ערר שונות ועוד.

עו”ד וינברג הופיע במגוון רחב של תיקי ליטיגציה מסחרית, בין היתר בבקשות לסעדים זמניים, לרבות בקשות למתן צווי מניעה זמניים, בקשות להטלת עיקולים ו/או ביטולם, בקשות למתן צווי עשה זמניים, בקשות לעיכוב ביצוע, בקשות למינוי כונס נכסים ועוד.

עו”ד וינברג ייצג תובעים ונתבעים בתביעות כספיות ונזיקיות מגוונות, העוסקות בקשת רחבה של המשפט המסחרי-אזרחי.

משרדנו עוסק גם בייצוג תובעים ונתבעים – בעלי מקצועות חופשיים (מתווכים, אדריכלים וכיו”ב) בתביעות בגין הפרת הסכמי שכ”ט בגין חובות שכר טרחה, כמו גם בייצוג מזמיני השירותים – תובעים ונתבעים כאחד.

משרדנו עוסק גם בייצוג שותפים, בעלי מניות ודירקטורים בתביעות שונות – תובעים ונתבעים כאחד.

כן מייצג משרדנו תובעים ונתבעים בבוררויות עסקיות בפני בוררים ובהליכי אישור או ביטול של פסקי הבוררות בבתי המשפט.