שרד מייצג תובעים ונתבעים בגין פרסומי לשון הרע מסוגים שונים ברשת האינטרנט.

עו”ד וינברג מכהן כיו”ר ועדת לשון הרע במחוז תל-אביב והמרכז – המחוז הגדול בארץ – של לשכת עורכי הדין.

עו”ד וינברג משמש כמרצה בתחום בלשון הרע במסגרת כנסים, ימי עיון והשתלמויות, אף לקהל של עורכי דין.

עו”ד וינברג ביצע בשנים האחרונות מספר מחקרים מעמיקים בסוגיית הפיצויים בלשון הרע, שאף פורסמו בעיתונות הכתובה והמקוונת, לרבות בעיתון “גלובס”.

כן פרסם מאמרים שונים מקצועיים בתחום לשון הרע בעיתונות הארצית והמקומית – הכתובה והמקוונת, לרבות בעיתון “דה מרקר”.

עו”ד וינברג מנהל את פורום “לשון הרע” באתר האינטרנט המשפטיwww.lawforums.co.il

עוד על פעילות המשרד בתחום לשון הרע – בקישורים הבאים:

http://www.lawdesk.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=76

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4330950,00.html

http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-10-12-4283-752.doc

http://www.takdin.co.il/Pages/article.aspx?artid=4067966

http://www.nevo.co.il/psika_word/shalom/SH-13-06-13738-829.doc

http://www.news1.co.il/MemberLogin.aspx?ContentType=1&docid=332420&subjectid=1

http://e.walla.co.il/?w=/6/2621624

http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4146974

http://www.themarker.com/advertising/1.1942691

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000419596

http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-10-05-16208-159.htm

http://www.103.fm/programs/Media.aspx?ZrqvnVq=FLFEGL&c41t4nzVQ=EM

09-%D7%A2%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%A2.aspx

http://www.tabar.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2-12490-%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%97%D7%93-%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%

http://www.ifat.com/VT/Item.aspx?ID=5344778

http://www.themarker.com/misc/promotional/mishpat-od/1.2301881

http://www.themarker.com/opinion/1.2248359

http://www.israelbar.org.il/uploadfiles/events_brochoure_october-december_2013_jerusalem.pdf
https://pinvents.com/event/706459999394296/

http://portal.idc.ac.il/he/main/about_idc/news_events/documents/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%A1-%20%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A8%D7%A2-%20%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C%20%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C.pdf

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-349597-00.html

http://www.themarker.com/advertising/1.2342499

http://www.news1.co.il/MemberLogin.aspx?ContentType=1&docid=351837&subjectid=1

http://www.news1.co.il/MemberLogin.aspx?ContentType=1&docid=351774&subjectid=1

http://tabar.org.il/magazine/pd20140529/index.html#/17-16/


http://tabar.org.il/magazine/pd20140325/index.html#/34/