201410.070

קבלת תביעה למינוי בורר

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל תביעה שהגישו לקוחות המשרד למינוי בורר, תוך חיוב המשיב בסך של 2500 ש”ח שכ”ט עו”ד וכן הוצאות משפט (הפ”ב 29746-04-13)