201410.07
0
0

קבלת תביעה למינוי בורר

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל תביעה שהגישו לקוחות המשרד למינוי בורר, תוך חיוב המשיב בסך של 2500 ש”ח שכ”ט עו”ד וכן הוצאות משפט (הפ”ב 29746-04-13)