201410.20
0
0

דחיית תביעה שהוגשה כנגד יזמית בנייה גדולה שיוצגה על ידי משרדנו

בית משפט השלום בראשון לציון דחה תביעה ע”ס 250,000 ש”ח שהוגשה כנגד יזמית בנייה גדולה שיוצגה ע”י משרדנו. בית המשפט חייב את התובע לשלם ליזמית הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד. (ת”א 6256/07)