201410.200

דחיית תביעה שהוגשה כנגד יזמית בנייה גדולה שיוצגה על ידי משרדנו

בית משפט השלום בראשון לציון דחה תביעה ע”ס 250,000 ש”ח שהוגשה כנגד יזמית בנייה גדולה שיוצגה ע”י משרדנו. בית המשפט חייב את התובע לשלם ליזמית הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד. (ת”א 6256/07)