201410.200

מתן צווי מניעה לאיסור תחרות של חברה כנגד מפיץ

במסגרת הליך בוררות שהתנהל בין חברת טכנולוגיה אותה ייצג המשרד כנגד מפיץ שעבד עם החברה שנים רבות, התקבלה תביעת החברה למתן צווי מניעה כנגד המפיץ, בדבר איסור פנייה ללקוחות החברה ולתחרות אסורה עמה. כמו כן, התקבלה תביעת החברה בעילות לשון הרע ובעילות חוזיות.

בנוסף, חוייב המפיץ לשלם לחברה סך של 70,000 ש”ח. פסק הבוררות אושר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב (פסק הבוררת בבוררות אופטיגייד בקרת לחות בע”מ נ’ רון בשקין והפ”ב 1815-06-12).