201410.20
0
0

נדחתה מרבית התביעה ע”ס 3,000,000 ש”ח כנגד יזם שיוצג ע”י משרדנו

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה תביעה חוזית מורכבת שהוגשה כנגד יזמית בנייה גדולה שיוצגה ע”י משרדנו. בית המשפט דחה את עיקר התביעה ע”ס 3,000,000 ש”ח שהגיש האדריכל. היזמית הסכימה – לקראת סיום ההליכים – לפסיקה ע”פ סעיף 79א לחוק בתי המשפט בגבולות גזרה נמוכים ביותר, ולבסוף נקבע כי עליה לשלם סך של 205,000 ש”ח בלבד לאדריכל וללא הצמדות (כ-14.5 אחוזים מגובה התביעה – ואף פחות מכך משמעותית – בשקלול הצמדות לסכום התביעה) ומבלי לשאת בהוצאות משפט ושכ”ט עו”ד. (ת”א 2601/06).