201410.20
0
0

נתקבלה תביעת פינוי מושכר שהגישו לקוחות המשרד

בית משפט השלום בתל-אביב קיבל תביעת לפינוי מושכר שהגישו לקוחות המשרד. נפסק שעל דיירי המושכר להתפנות, והדיירים הנתבעים חוייבו בתשלום הוצאות ללקוחות המשרד. (תא”ח 14720-02-14)