201410.200

פיצוי ללקוח משרדנו בתביעת לשון הרע

בית משפט השלום בתל-אביב קיבל תביעת לשון הרע שהגיש לקוח המשרד והורה לנתבע לשלם סך של 10,437 ש”ח במסגרת תביעת לשון הרע שנבעה מסכסוך שכנים. בד בבד, דחה בית המשפט את תביעת לשון הרע הנגדית ע”ס 175,000 ש”ח (תא”מ 14590-09-12, ת”א 43339-01-13).