201410.20
0
0

קבלת בקשה לביטול פסק דין

בית משפט השלום בתל-אביב קיבל בקשה לביטול פסק דין שהוגשה ע”י לקוחות פרטיים שיוצגו ע”י משרדנו – מטעמים של אי המצאה כדין. הנתבעת חוייבה לשלם הוצאות ללקוחות משרדנו. (תמ”ק 23702-12-10)