201410.200

קבלת ערעור על החלטת רשם

בית משפט השלום בתל אביב קיבל ערעור על החלטת רשם לפיה נדחתה בקשה לביטול פסק דין. התיק הוחזר לדיון בפני בית משפט השלום (ע”ר 27866-02-12). בקשת רשות ערעור שהגיש הצד השני על פסק הדין נדחתה ע”י בית המשפט המחוזי (רע”א 5339-07-12).