201410.200

קבלת תביעה חוזית וליקויי בנייה

בית משפט השלום בכפר סבא נתן תוקף של פסק דין להסכם שעניינו תביעה שהוגשה כנגד אדם פרטי וכנגד חברות בנייה בגין הפרת הסכם, נזקי רטיבות וליקויי בנייה. במסגרת הסכם הפשרה חויבו הנתבעים לשלם סך של 42,500 ש”ח לתובעים אשר יוצגו ע”י משרדנו. ת”א (כפר סבא) 2257-08.