201410.20
0
0

קבלת תביעה לצו מניעה קבוע למניעת שימוש בסודות מסחריים

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת קיבל תביעה שהגישה חברת טכנולוגיה – המיוצגת ע”י משרדנו – למתן צו מניעה קבוע לשימוש בסודות מסחריים של החברה, במסגרתו נאסר על עובד החברה לשעבר לעשות שימוש ברשימת הלקוחות של החברה ובסודות מסחריים שלה. (תעא (נצ’) 2744-08)