201502.04
0
0

הלשונות הרעות מספרות – מתוך עיתון גלובס

מתוך: גלובס

במחקר נוסף שנערך על ידי עורך הדין שלומי וינברג  – כבר בשנת 2009, הצביע עו”ד וינברג על מגוון משתנים המשפיעים על סכום הפיצוי שנפסק לטובת התובעים בתביעות לשון הרע. לצורך המחקר, בדק וינברג 280 פסקי דין שהתקבלו בתחום לשון הרע מראשיתה של שנת 2004 ועד לספטמבר 2008.

כך, למשל, זהות הצדדים בהליך המשפטי היא משתנה קריטי בכל הנוגע לניסיון לצפות את סכום הפיצוי שייפסק. מן המחקר עולה כי הזוכים הגדולים ביותר בתביעות שהסתיימו בפסיקה לטובתם הם אנשי ציבור שמקבלים את סכומי הפיצוי הגבוהים ביותר. לשם השוואה, סכום הפיצוי הממוצע שנפסק לטובת אישי הציבור עומד על מעט יותר מ-70,000 שקלים – מספר הגבוה ב-48% מסכום הפיצוי הממוצע שנקבע באותם השנים.

globs2