201706.20
0
0

עו”ד שלומי וינברג מתראיין בתכנית של אורלי וגיא

עו”ד שלומי וינברג התראיין לתוכנית “אורלי וגיא” על פסק דין שניתן בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה נגד העיתונאי יגאל סרנה.

עו”ד וינברג התראיין לתוכנית והסביר כי מדובר בפסק דין נכון משפטית. מסקנתו של בית המשפט שהמדובר ב”לשון הרע” כהגדרתו בחוק, נכונה, שהרי אין ספק שהפרסום היה עלול לבזות או להשפיל את בני הזוג בעיני הבריות, או לעשותם מטרה לשנאה, לבוז או ללעג.

בפסק הדין ניתח השופט את טענות ההגנה של סרנה, ומגיע למסקנה כי האחרון לא הצליח להוכיח את נכונות התיאור העובדתי של הפרסום.

בית המשפט פסק פיצוי משמעותי נוכח העובדה שהפרסום נועד להעליב את הזוג נתניהו, להשפילם ולפגוע בהם, נוכח מעמדם הרם של ראש הממשלה ורעייתו, ולקח בחשבון גם מעמדו של סרנה כעיתונאי מוערך, אשר יש רבים המתייחסים לדבריו כאמת עובדתית.

יחד עם זאת, קבע בית המשפט כי אין מדובר במקרה שבו הואשמו בני הזוג בשחיתות, במרמה או בהונאה, ולכן זהו שיקול להפחתת הפיצוי.

פסיקה זו ממשיכה מגמה של פסקי דין ראויים אחרים שניתנו בעת האחרונה הקובעים פיצויים הולמים ביחס לפרסומים בפייסבוק ובמרשתת בכלל,לאור ההסתה, הבריונות והאלימות המילולית אשר למרבה הצער, פשטו בשנים האחרונות ברשת.