202009.23
0
0

כתבו עלי פוסט פוגעני, האם יש מה לעשות בעניין?

פורסם על ידי בשעה מאמרים

הרשתות החברתיות הפכו להיות נפוצות בשימוש בקרב אנשים רבים, אם לצורך יצירת קשרים חברתיים ואם כדי לפרסם דעות ואמירות אישיות בפומבי. פרסום פוסט בפייסבוק כרוך בפעולה פשוטה ומהירה, כאשר כל משתמש בעל פרופיל פעיל יכול לפרסם פוסטים, לפרסם תגובות (קומנטים), לשתף ולחבב (LIKE). החופשיות של הפרסום בפלטפורמה מאפשרת לכל אדם להביע את אשר על ליבו, גם כאשר מדובר בפרסומים ואמירות שליליות ופוגעניות של לשון הרע.

במידה ואדם מגלה כי כתבו עליו פוסט פוגעני בפייסבוק, ישמה לעשות בנידון בכדי להגן על כבודו ולשמור על שמו הטוב.

מרכיבים לביסוס תביעת לשון הרע

כלל האצבע הוא שכל פרסום שעלול לבזות או להשפיל אדם או תאגיד עשוי להקים זכות תביעה, בהנחה שאין למפרסם הגנות שבחוק.  

כדי לבסס עילה בלשון הרע יש לבחון את הנקודות הבאות:

  1. האם מצוי בידי הנפגע העתק מהפרסום השלילי המהווה לשון הרע.
  2. האם ניתן לדעת/ לזהות מיהו המפרסם. 
  3. האם הפרסום עומד בתנאים שבסעיף 1 לחוק איסור לשון הרע – כלומר מדובר בפרסום בעל “פוטנציאל ביזוי”.
  4. האם מדובר ב”פרסום” כהגדרתו בחוק – פרסום באינטרנט למשל או פרסום בכתב שהיה עלול להגיע לנמענים נוספים. פרסום בעל פה לאדם נוסף מעבר לנפגע ועוד. 
  5. האם אין למפרסם הגנות מכוח חוק איסור לשון הרע.
  6. האם מדובר בפגיעה משמעותית המצדיקה הגשת תביעה וניהול הליך משפטי. 

מדוע מומלץ לפנות לעו”ד לשון הרע?

אם נפגע שמכם בשל פוסט פוגעני, יש לפעול מהר. למימד הזמן חשיבות רבה, הן ביחס  לפנייה למפרסם, למנהל הקבוצה (במקרה המתאים, אם מדובר בפוסט שפורסם בקבוצה סגורה), הן ביחס להגשת תביעה והן ביחס לצווים זמניים נדרשים. 

עורך דין לשון הרע יוכל לייעץ במקרה זה, לבחון את המקרה בצורה מקצועית ואת האפשרות לקיום ההגנות כלפי המפרסם, ולהמליץ בהתאם על צעדים משפטיים מתאימים.