202103.16
כבוי
0

כיצד מגישים תביעה ייצוגית לבית משפט

פורסם על ידי בשעה מאמרים

פעמים רבות נשמע הצירוף “תביעה ייצוגית” בהקשרים שונים. אך מה צירוף זה אומר בפועל?

תביעה ייצוגית היא תביעה שמגיש אדם פרטי בבית משפט אזרחי בשם קבוצה, נגד חברה, רשות ממשלתית או אדם אחר. תביעה ייצוגית מוגשת כאשר הנזק שנגרם מהגורם הנתבע לכל פרט בקבוצה הוא קטן ואין כדאיות בהגשת תביעה אישית של כל אחד, אולם הנזק הרוחבי לכלל הקבוצה גדול.

מטרת התביעה הייצוגית

מטרת הפגיעה הייצוגית היא לאפשר מצב בו גופים אשר פגעו באחרים ימצו את הדין עקב מעשיהם, שכן תביעות נפרדות של כלל חברי הקבוצה לא יתקבלו לבית המשפט עקב גובה הפיצוי הנמוך המגיע להם. 

בתביעה ייצוגית בית המשפט מנהל משפט אחד כולל לכל הנפגעים, ובכך הם מקבלים הכרה בעוול שנגרם להם וכן פיצויים. 

באילו מצבים ניתן להגיש תביעה ייצוגית?

ניתן להגיש תביעה ייצוגית בנושאים רבים, מתוכם ניתן למנות:

 • תביעות נגד חברות ביטוח, דוגמת מקרה בו החברה מסרבת לפצות מבוטחים באירועים שהיא התחייבה לעשות זאת בהם או גובה דמי ניהול גבוהים מאשר נקבע.
 • תביעות נגד גופי תקשורת, למשל בגין סילוף עובדות והטעיית הציבור. 
 • תביעות צרכניות, דוגמת הצהרת רשתות מזון על מבצעים ואי סיפוקם בפועל, מוצרים אשר מכילים רכיבים שונים מאלו המוצרים על האריזה וכדומה.
 • תביעות עובדים נגד מעסיקיהם, עקב הלנת השכר המגיע להם או בשל אי הפרשה של כספי פנסיה.

רצוי להתייעץ עם עורך דין טרם ההגשה לוודא שעילת התביעה אכן מספקת ושהיא עומדת בכללים הנדרשים, בין היתר, לאור העובדה שלא בכל תחום ניתן להגיש תביעה ייצוגית.

כיצד מגישים תביעה ייצוגית לבית משפט

מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית?

על פי חוק תובענות ייצוגית תשס”ו, ישנם מספר גורמים הרשאים להגיש תביעה ייצוגית:

 • אדם בעל עילה לתביעה.
 • רשות ציבורית שנפגעה או נפגעו אנשים תחת סמכותה בגין המעשה.
 • ארגון ציבורי, רק בתנאי שבית המשפט השתכנע בכך שאין בכוחו של אדם פרטי להגיש את התביעה

איך מגישים את התביעה לבית המשפט?

את התביעה לבית המשפט מגישים כמו כל תביעה אחרת, אולם יש צורך שבית המשפט יקבל אותה כתביעה ייצוגית.

הגשת תביעה צריכה לכלול:

 • השתלשלות עניינים שהובילה לתביעה.
 • עילות בגינן מגיע הפיצוי לטענת התובע.
 • מה התובע מצפה לקבל מבית המשפט.

בנוסף יש להגיש בקשה לבית המשפט כדי שיכיר בתביעה כתביעה ייצוגית. כדי שבית המשפט יאשר זאת יש צורך שימולאו התנאים הבאים:

 • הפיצוי יהיה אחיד לכלל חברי הקבוצה התובעת.
 • יש עילה לתביעה, כלומר יש סיכוי שהתביעה תתקבל, בכלל זה עילת תביעה משותפת לכלל חברי הקבוצה.
 • יש לתובע עילה אישית – אדם אינו יכול להגיש תביעה ייצוגית בשם קבוצה אם אינו חלק ממנה.
 • לא הוגשה בעבר תביעה באותו נושא מול אותם גורמים- לא יתקבלו תביעות ייצוגיות חוזרות גם אם התובעים יהיו קבוצת אנשים שונה לחלוטין.