הפרה צפויה של חוזה מסחרי

דף הבית » מאמרים » הפרה צפויה של חוזה מסחרי

מהי הפרה צפויה בחוזה מסחרי

חוזה מסחרי הוא הסכם בין שני צדדים כאשר לכל אחד מהם יש חובות כלפי הצד השני וזכויות המגיעות לו מהצד השני. למשל, בחוזה שכירות, השוכר חייב לשלם למשכיר את הסכום שנקבע ובזמנים שנקבעו, והוא זכאי לקבל מהמשכיר את הנכס המושכר.

אחד הכללים המרכזיים במשפט הפרטי בישראל, ובדיני החוזים בפרט, הוא הכלל ש"חוזים יש לקיים"- כלומר, יש חשיבות גדולה בכך שכל אחד מהצדדים יקיים את התחייבותו, והחקיקה והפסיקה בדיני החוזים פועלת על מנת ליישם כלל זה בצורה מרבית.

הפרה צפויה בחוזה מסחרי, היא מצב בו אחד מהצדדים  (ראובן למשל) עדיין לא חייב לבצע את חובתו כלפי השני (שמעון), אך ברור בשלב מסוים לשמעון שראובן לא יקיים את חובתו גם כשיגיע הזמן. למשל, ראובן צריך לשלם לו סכום של 10,000 שקלים בתאריך מסוים, אבל כבר חודש לפני נודע לשמעון שראובן העביר את כל נכסיו לבנו, במטרה לא לעמוד באף אחת מהתחייבויותיו. 

הפרה צפויה של חוזה מסחרי

הדין בישראל בנוגע להפרה צפויה של חוזה מסחרי

למקרה כזה מתייחס סעיף 17 לחוק החוזים אשר כותרתו היא "הפרה צפויה":

"גילה צד לחוזה את דעתו שלא יקיים את החוזה, או שנסתבר מנסיבות הענין שלא יוכל או לא ירצה לקיימו, זכאי הצד השני לתרופות לפי חוק זה גם לפני המועד שנקבע לקיום החוזה, ובלבד שבית המשפט, בנותנו צו אכיפה, לא יורה שיש לבצע חיוב לפני המועד שנקבע לקיומו”.

ה"תרופות" (הפעולות המשפטיות לטובתו) להן זכאי הצד המופר, על פי חוק החוזים הן אכיפת חוזה (בית המשפט מחייב את הצד שני לקיים את חובותיו, במידה והדבר אפשרי), ביטול החוזה, ופיצויים כספיים בגין הפרת החוזה. חשוב לציין כי לא ניתן לקבל תרופות ה"סותרות" אחת את השנייה. כלומר, לא ניתן לדרוש גם את אכיפת החוזה, וגם את ביטולו, או פיצויים לנסקים שייגרמו עקב ביטולו.

במקרה של הפרה צפויה, יכול לדרוש המצד המופר (שמעון בענייננו), לבטל את החוזה ולקבל פיצויים בגין הנזקים שגרם הביטול, למרות שעדיין לא הגיע הזמן בו ראובן צריך לקיים את התחייבותו (ולמעשה החוזה עדיין לא הופר). 

 יחד עם זאת, יש לשים לב שלפי לשון הסעיף, אם בית המשפט ייבחר ב"תרופת" האכיפה, וייתן צו שיחייב את ראובן לעמוד בהתחייבותו, הוא לא יוכל לדרוש ממנו לקיים את ההתחייבות לפני המועד שנקבע בחוזה המקורי.

דברים שהצד המופר צריך להיזהר מהם:

הצד המופר, גם אם ברור לא כי הצד המפר לא יוכל לעמוד בהתחייבותו, אינו יכול לבטל את החוזה באופן אוטומטי. עליו להגיש בקשה לבית המשפט, וכל זמן שבית המשפט לא ביטל את החוזה, מוטלת עליו החובה להמשיך לקיים את החוזה בתום לב, ולצמצם ככל יכולתו את הנזקים שיגרמו לו בשל ביטול החוזה. 

לכן, כאשר צד לחוזה מסחרי סבור שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו, אל לו לנקוט בצעדים פזיזים. מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חוזים והפרתם, ולפעול בדקדוק על פי הנחיותיו.

שיתוף:

עו״ד שלומי וינברג

עורך דין שלומי וינברג, מייסד המשרד, הוא בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) לצד חטיבה מורחבת בניהול מאוניברסיטת תל-אביב וכן תואר שני מוסמך במשפטים (LL.M) – גם כן מאוניברסיטת תל-אביב (2009). מוסמך כחבר מן המניין בלשכת עורכי הדין (2004).

יצירת קשר

ליצירת קשר וייעוץ משפטי עם עורך דין שלומי וינברג, מלאו פרטים בטופס:

או חייגו אלינו

שלומי וינברג בפייסבוק

מאמרים אחרונים

WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן