201410.20
0
0

נתקבלה תביעת לשון הרע של רופא שיוצג ע”י המשרד

בית משפט השלום בקרית גת נתן תוקף פסק דין להסכמת הצדדים במסגרתה, פוצה לקוח המשרד, רופא ידוע, בסך של 9000 ₪, ובנוסף חויב הנתבע לפרסם מכתבי התנצלויות ותיקון בתפוצה רחבה ביותר – של כלל התושבים בקיבוץ ובמושב (ת”א 36525-09-13).

201410.20
0
0

מתן צו להסרת פרסום מכפיש באינטרנט בתביעת לשון הרע

בית משפט השלום בתל אביב הורה למפרסם להסיר פרסום מכפיש ב”בלוג” ברשת האינטרנט תוך חיובו ב-7500 ש”ח כשכ”ט עו”ד, וזאת במסגרת תביעת לשון הרע שהגישה לקוחת המשרד כנגד המפרסם (תא”מ 13738-06-13).

201410.20
0
0

נתקבלה תביעת פינוי מושכר שהגישו לקוחות המשרד

בית משפט השלום בתל-אביב קיבל תביעת לפינוי מושכר שהגישו לקוחות המשרד. נפסק שעל דיירי המושכר להתפנות, והדיירים הנתבעים חוייבו בתשלום הוצאות ללקוחות המשרד. (תא”ח 14720-02-14)

201410.20
0
0

פיצוי ללקוח משרדנו בתביעת לשון הרע

בית משפט השלום בתל-אביב נתן תוקף פסק דין להסכם פשרה במסגרתו חויב הנתבע לשלם לתובע סך של 15,000 ₪ וכן לפרסם התנצלות פומבית במסגרת תביעת לשון הרע בגין פרסום ב”פייסבוק” שהגיש הלקוח (תא”מ 57361-02-13)

201410.20
0
0

קבלת תביעת לשון הרע שהגיש לקוח המשרד כנגד גננות

בית משפט השלום בתל-אביב קיבל תביעה שהגיש לקוח המשרד, כנגד גננות בגן ילדים שבו למד בנו של התובע. בית המשפט הורה לגננות לפצות את התובע בסך של 10,000 ש”ח (ת”א 4283-12-10).

201410.20
0
0

דחיית תביעה שהוגשה נגד לקוח משרדנו וקבלת תביעה שכנגד

בית משפט השלום בתל-אביב דחה תביעה על סך רבע מיליון ש”ח שהגישה הוצאה לאור נגד בית דפוס גדול – לקוח משרדנו, ומנגד קיבל את מרבית התביעה שכנגד שהגיש בית הדפוס. בית המשפט חייב בנוסף את התובעת בשכ”ט עו”ד בסך של 30,000 ש”ח וכן בהוצאות משפט בסך של 10,500 ש”ח (ת”א 47989-03-10).

201410.20
0
0

דחיית מרבית תביעה כנגד יזמית בנייה גדולה

בית משפט השלום בתל-אביב נתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה במסגרתו נדחתה מרבית התביעה הכספית שהגיש אדריכל (כ-1,200,000 ש”ח ובשערוכים: יותר מ-2 מיליון ש”ח) כנגד יזמית בנייה שיוצגה ע”י משרדנו. פסק הדין ניתן בהסכמה לאחר שלושה ימי דיוני הוכחות מורכבים במסגרתם נחקרו עדים ומומחים רבים מטעם הצדדים. (ת”א 62385-07)