201410.20
0
0

נדחתה מרבית התביעה ע”ס 3,000,000 ש”ח כנגד יזם שיוצג ע”י משרדנו

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה תביעה חוזית מורכבת שהוגשה כנגד יזמית בנייה גדולה שיוצגה ע”י משרדנו. בית המשפט דחה את עיקר התביעה ע”ס 3,000,000 ש”ח שהגיש האדריכל. היזמית הסכימה – לקראת סיום ההליכים – לפסיקה ע”פ סעיף 79א לחוק בתי המשפט בגבולות גזרה נמוכים ביותר, ולבסוף נקבע כי עליה לשלם סך של 205,000 ש”ח בלבד לאדריכל וללא הצמדות (כ-14.5…

201410.20
0
0

קבלת בקשה לביטול פסק דין

בית משפט השלום בתל-אביב קיבל בקשה לביטול פסק דין שהוגשה ע”י לקוחות פרטיים שיוצגו ע”י משרדנו – מטעמים של אי המצאה כדין. הנתבעת חוייבה לשלם הוצאות ללקוחות משרדנו. (תמ”ק 23702-12-10)

201410.20
0
0

עיקול זמני ופסק דין חלקי לטובת בית דפוס גדול שהינו לקוח המשרד

בית משפט השלום בתל-אביב הורה – במסגרת פסק דין חלקי, על קבלת תביעה שהגיש בית דפוס גדול – שהינו לקוח משרדנו –  זאת לאחר קבלת בקשה לעיקול זמני שהוגשה כנגד הנתבע. (תא”ק 14745-02-10).

201410.20
0
0

פיצוי ללקוח משרדנו בתביעת לשון הרע

בית משפט השלום בתל-אביב קיבל תביעת לשון הרע שהגיש לקוח המשרד והורה לנתבע לשלם סך של 10,437 ש”ח במסגרת תביעת לשון הרע שנבעה מסכסוך שכנים. בד בבד, דחה בית המשפט את תביעת לשון הרע הנגדית ע”ס 175,000 ש”ח (תא”מ 14590-09-12, ת”א 43339-01-13).