לשון הרע המוצאת נגד תאגידים וחברות בע”מ
201611.130

לשון הרע המוצאת נגד תאגידים וחברות בע”מ

פורסם על ידי בשעה מאמרים

סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע קובע כי “בסעיף זה “אדם” – יחיד או תאגיד”. השאלה האם תאגיד יכול לתבוע לשון הרע ללא הוכחת נזק בפסיקת בתי-המשפט הייתה קיימת מחלוקת האם תאגיד יכול לתבוע על-פי חוק איסור לשון הרע, מכוח סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע, ולא רק בתביעה שענייני “נזק ממשי” – אשר קשה…