מהי תביעה לפיצוי מוסכם?
201703.080

מהי תביעה לפיצוי מוסכם?

פורסם על ידי בשעה מאמרים

חתמתם על חוזה הכולל גם סעיף לתשלום פיצויים מוסכמים וכעת אתם מעוניינים לתבוע את הסכום בגין הפרה של אחד הסעיפים הרלבנטיים? הוגשה נגדכם תביעה לתשלום פיצוי מוסכם מכוח סעיף בחוזה וללא הוכחת נזק? סכום הפיצויים שהוסכם במעמד כריתת החוזה הוא גבוה ובלתי סביר? ובכן, אתם לא לבד. מדי שנה מונחות לפתחן של הערכאות המשפטיות בישראל…