הפרת הסכם קניית דירה
201703.190

הפרת הסכם קניית דירה

פורסם על ידי בשעה מאמרים

לכל הסכם קניית דירה יש שני צדדים – מוכר וקונה – אשר מסתמכים זה על זה. תביעה בגין הפרת הסכם מכר דירה יכולה להיות מוגשת בעילות רבות ומסיבות שונות. למשל, ביטול הסכם תוך חריגה מהתנאים שנקבעו בו, ליקויי בנייה שהוסתרו והתגלו בדיעבד, אי העברת תשלומים במועד וכדומה. הסכם קניית דירה – אלמנטים מיוחדים הפרת הסכם…