201909.08
0
0

הוצאת דיבה בווטסאפ

ניתן לחוש בעלייה בעוצמתם של מקרי לשון הרע, מאז שאפליקציית הווטס אפ נכנסה לחיים של כולנו. זאת לאור הכמות העצומה של ההודעות הבעייתיות המועברות תוך שניות בין אנשים שונים ובכל הקבוצות.

אדם בונה את העסק שלו לאורך שנים, לבנה על גבי לבנה באמינות, במקצועיות ובתודעת שירות גבוהה. אם קורה מקרה ולקוח מסויים מסתכסך עם אותו בעל עסק בנושא כספי, הוא עלול לכתוב כאוות נפשו בווטס אפ דברי בלע ולהפיץ זאת לחבריו, לקבוצות שונות, למתחרים ועוד. 

דברי בלע אלו עלולים במחי יד להוריד לטימיון עבודה של שנים שבהן בעל העסק בנה עסק לתפארת, השקיע בו את כל מרצו פיתח אותו לכיוונים שונים, יצר מוניטין, דברים שהובילו להכנסה מכובדת ולרווחים נאים.

לעיתים כותב ההודעה אינו מקדיש אפילו שניה להשלכות של ההודעות שהוא מפיץ, כיוון שזה לא מעניין אותו מה יקרה לעסק בעקבות המידע המופץ ואם בעל העסק יאבד את פרנסתו.

גם אדם פרטי בונה את שמו הטוב משך שנים, ולעיתים ב”אבחת מקלדת”, במקרה של מחלוקת או ריב, אדם אחר מסוגל לכתוב בקבוצות השונות מידע שלעתים חלקו שגוי, או שמדובר ברכילות. התגלגלות המידע לאנשים נוספים ולקבוצות, תגרום גם לו עוול רב, הכפשה של שמו הטוב והצגתו באופן שאינו תואם את המציאות לחלוטין. 

הוצאת דיבה בקבוצות ווטס אפ 

כשאדם כועס על סיטואציה שקרתה לו, הוא מחליט לפרוק את אשר על ליבו והדרך הקלה והזמינה ביותר היא באמצעות שימוש במקלדת – הפצת התוכן, העלאת סרטונים בקבוצות ווטס אפ, פייסבוק ורשתות חברתיות נוספות. 

הנזק בעקבות הפצת המידע הוא עצום, לעיתים הדברים מוצגים באופן חד צדדי תוך “חצי אמת” (שלעיתים גרועה מהאמת), תוך פיזור “פייק” מקרה או סילוף העובדות.

הגשת תביעה על לשון הרע או הוצאת דיבה 

הבסיס להגשת התביעה נובע מהעובדה שהפוגע יצר פגיעה קשה בכבוד האדם, במעמדו החברתי או בשגשוג של העסק שלו. לכן, על המכפיש לפצות כספית את מי שנפגע בכך כיוון שכעת עליו לשקם את כל הנזקים שנגרמו לו ברגע אחד.

על כל מקרה של לשון הרע להיבדק לגופו של עניין באופן מעמיק, ובהתאם לכך מתקבלת החלטה איזו תביעה להגיש. 

האפשרות הראשונה היא הגשת תביעה אזרחית על נזיקין בגובה עד 50.000 ₪ ללא הוכחת נזק או לחילופין תביעה שגובהה עד 100.000 ₪ הכוללת הוכחת נזק בדבר מטרת הרישום הפוגעני שתוכנן לפגוע בחברה או באדם פרטי. 

בכל אחד מהמקרים יש לתכנן את האסטרטגיה הנכונה ביותר לכל תיק.