עורך דין הגנת הפרטיות✔️ משרדנו עוסק באפיק האזרחי בלבד של חוק הגנת הפרטיות.

✔️ משרדנו מייצג תובעים ונתבעים כאחד בתביעות הגנת הפרטיות.

להפרת חוק הגנת הפרטיות הבטים פליליים ואזרחיים כאחד.

החוק קובע כי במקרה שבו נפגעה פרטיותו של אדם, הוא יהיה זכאי לקבל עד 50 אלף שקלים ללא הוכחת נזק בגין כל פגיעה (כיום – יותר מ-60,000 ש”ח), וסכום כפול – אם הפגיעה בפרטיות בוצעה בכוונה לפגוע.

כך, למשל, אם מידע חסוי שנוגע אליכם או לפעילותכם העסקית, הופץ לגורמים לא מורשים ו\או שיחה שניהלתם הוקלטה ללא ידיעתכם ובניגוד לחוק, תוכלו לתבוע את המעוולים בגין ההפרה ולקבל פיצוי כספי ואף סעדים נוספים מכוח החוק.

להתייעצות עם עורך דין הגנת הפרטיות בניהול תביעת הגנת הפרטיות – לחצו כאן

בה בעת, המחוקק דאג לעגן בספר החוקים מספר הגנות המזכות את מי שלכאורה פגע בפרטיות.

על כן טרם הגשת תביעה מכוח חוק הגנת הפרטיות חשוב לנתח את נסיבות המקרה יחד עם עורך דין הגנת הפרטיות המייצג באופן מעמיק ומקיף, וזאת כדי לוודא כי מדובר בתביעה בעלת יסודות איתנים שלא תידחה על ידי בית המשפט.