תביעות ייצוגיותתובענות ייצוגיות הן תביעות אשר מוגשות על ידי תובע בשם ציבור גדול ובגין נזק קטן שנגרם באופן פרטני לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה. נזק שמצד אחד הוא זעיר מדי מכדי ש”יטופל משפטית” באופן פרטי, ומצד שני מצטבר לכדי סכום משמעותי במידה שהיקף הניזוקים הוא רב. כאשר תביעות ייצוגיות מתקבלות, מדובר לעתים בסכומים ניכרים המגיעים לכדי מיליוני שקלים.

משרד עורכי דין שלומי ויינברג מעניק ייעוץ משפטי והכוונה לתובעים בתביעות ייצוגיות. אנו מלווים את התובע הייצוגי בכל שלבי ההליך המורכב, החל מעריכת בדיקות מעמיקות לגבי סיכויי התביעה, דרך הגשת הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית, וכלה כמובן לאחר מכן בניהול ההליכים בערכאות ומחוצה להן. זאת על פי מלוא התנאים והכללים שהותוו בחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006 ובהתאם לפסיקה העדכנית ביותר. משרדנו נכון לסייע ללקוחותיו בניהול תובענות ייצוגיות מול גופים גדולים – פרטיים וציבוריים כאחד.

תביעה ייצוגית – כלי לשוויון וצדק

משרד עורכי דין שלומי ויינברג רואה בתביעה ייצוגית כלי חשוב מאין כמוהו במערכת המשפט הישראלית. אנו סבורים כי מדובר באמצעי אפקטיבי שיש בכוחו להביא לאיזון מסוים של שוויון וצדק בין “האזרח הקטן” לבין גופים גדולים המקפחים אותו. התובענה הייצוגית משרתת לא רק את התובע עצמו אלא ציבור רחב שעומד מאחוריו, ויש לה חשיבות חברתית מן המעלה הראשונה. לא בכדי, המחוקק קבע כי תובע ייצוגי זכאי לגמול מעבר למה שייפסק לטובת חברי הקבוצה (ובמקרים מסוימים אפילו אם התביעה לא תאושר או תתקבל).

משרד עורכי דין שלומי ויינברג שואף לקחת חלק בתובענות ייצוגיות ומבצע בדיקות מקיפות ומעמיקות לגבי סיכויי התביעה. זאת תוך שיתוף פעולה עם מומחים מהשורה הראשונה העוסקים בענף המדובר ואגב ניהול הליכים מול הנתבעים במקצועיות ובנחישות. המשרד עומד איתן לימין הלקוח (והציבור שמאחוריו) וחותר להשגת התוצאה הטובה ביותר.