דיני עבודהאין עוררין על כך שזירת דיני העבודה היא אחת הזירות הדינאמיות ביותר בעולם המשפט, בעיקר נוכח כמות החידושים והתקדימים שהיא מייצרת – פועל יוצא של הנסיבות הייחודיות הסובבות כמעט כל תיק דיני עבודה באשר הוא. על כן, כאשר ניגשים לבחור עורך דין מייצג בדיני העבודה, כדאי להקפיד על כך שהמייצג יהיה מעודכן דרך קבע בפסיקות הטריות ביותר של ערכאה ייחודית ונפרדת זו, ושייצג תדיר בבתי הדין לעבודה, שהם טריבונאלים שיפוטיים לכל דבר ועניין.

לאורך השנים ייצג משרדנו שורה ארוכה של גורמים במכלול רחב של תיקים שעיקרם דיני עבודה.
בין תחומי הפעילות של המשרד: ייצוג מעסיקים ועובדים כאחד במשפט העבודה הפרטי לרבות תביעות של נשים בהריון, נשים לאחר לידה ונשים אשר נמצאות בעיצומם של טיפולי פוריות, תביעות שעניינן אפליית נכים בעבודה, תביעות שעניינן הטרדה מינית, תביעות לתשלום זכויות סוציאליות מכוח חוקים קוגנטיים ועוד. נוסף על כך, משרדנו מייעץ למעסיקים ועובדים כאחד בעריכת הליכי שימוע ובהליכים משמעתיים שונים וכן בתביעות בגין הפרת הסכמי העסקה, סעיפי סודיות, עוולות מסחריות ובבקשות לצווים זמניים וקבועים בבתי הדין לעבודה.

בתביעות העוסקות בדיני עבודה חשוב להקפיד על הערכת סיכויים מוקדמת, וזאת בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח. מטרת ההערכה המוקדמת היא גיבוש אסטרטגיה מתאימה שתוביל להחלטה האם להעדיף לנהל את ההליך המשפטי עד תומו, או שמא יש לחתור להסדר פשרה בשלב מוקדם בשל סיכויי התביעה, או כדי שלא להעיב לאורך זמן על מעמדו ושמו הטוב של העובד או המעסיק, בהתאם למקרה, ולסוג הלקוח המיוצג.