ליטיגציה מסחרית - אזרחיתתחום הליטיגציה המסחרית-אזרחית (הופעה בבתי משפט בתחום המסחרי ובתחום האזרחי) הוא אחד מתחומי העיסוק המרכזיים שעליהם מבוססת פעילותו של המשרד. לאורך השנים הופיע עו”ד וינברג בערכאות משפטיות שונות ברחבי הארץ וייצג מגוון רחב של לקוחות בתיקים מגוונים.

בין לקוחות המשרד בתחום הליטיגציה מסחרית-אזרחית בעבר ובהווה: רשתות סיטונאיות מהגדולות בארץ, יזמיות בנייה ויזמי נדל”ן, מפעל לייצור פלסטיק מהגדולים בארץ, בית דפוס מהגדולים בארץ, חברת אבטחה מהגדולות בארץ, יבואנית ציוד מכני, עמותות שונות, יבואנים בתחומים שונים, אנשי עסקים ועוד.

המשרד מייצג את לקוחותיו בבתי המשפט לעניינים מקומיים, בבתי משפט השלום, בבתי המשפט המחוזיים (בין בערכאה ראשונה, בין כערכאת ערעור ובין בשבתם כבתי משפט לעניינים מנהליים), בבית המשפט העליון (הן בשבתו כערכאת ערעור והן בשבתו כבג”צ), בבתי הדין (האזוריים והארצי) לעבודה, בוועדות משמעת, בוועדות ערר שונות ועוד.

המשרד מייצג תובעים ונתבעים כאחד בתביעות כספיות ונזיקיות מגוונות וכן שותפים, בעלי מניות ודירקטורים בתביעות עסקיות, הן כתובעים והן כנתבעים. לצד אלה, עוסק משרדנו בייצוג בעלי מקצועות חופשיים בתביעות בגין הפרת הסכמי שכר-טרחה, כמו גם בייצוגם של מזמיני השירותים – תובעים ונתבעים כאחד. כמו כן, עוסק המשרד בייצוג תובעים ונתבעים בבוררויות עסקיות בפני בוררים ובהליכי אישור או ביטול של פסקי הבוררות בבתי המשפט השונים.

המשרד מייצג בתביעות קניין רוחני לרבות בתביעות מכוח חוק עוולות מסחריות.

תחום הליטיגציה המסחרית-אזרחית הוא אחד המאתגרים ביותר בעולם המשפט, ולא לחינם מכונה הליטיגציה “מלכת המשפט”. עולם הליטיגציה המסחרי-אזרחי מפגיש דיסיפלינות שונות, ולא פעם מעלה לדיון סוגיות מרתקות.

ניהול תיק משפטי מצריך בדרך כלל מיפוי וניתוח יסודי של כלל הראיות הקיימות בתיק ולא פחות חשוב מכך – הכנת שיעורי בית מוקדמים על הצד שכנגד, על העדים בתיק, וכמובן על פסקי הדין הרלוונטיים שעליהם חתומים השופט או השופטים היושבים בדין. היכרות מעמיקה עם מרכיבים אלו עשויה להגדיל משמעותית את הסיכוי לסיום ההליך המשפטי לשביעות רצונו המלאה של הלקוח. על כן, היערכות מקצועית על ידי עורך הדין בתיק, תוך שימת דגש גם על אופיים ותזמונם של הטיעונים המשפטיים והעובדתיים כאחד, עשוייה להוביל לתוצאה האופטימלית – סיום התיק כשידו של הלקוח על העליונה, זאת בין במסגרת פסק הדין הסופי, ובין במסגרת הסכם פשרה הנכון לנסיבות התיק.