כיצד מתנהל הליך של תביעות דיבה ותביעות לשון הרע?

(לייעוץ עם עו”ד שלומי וינברג העוסק בתביעות דיבה חייגו עכשיו: 03-6002829)

פגישת ייעוץ

בפגישת ייעוץ תפגוש את עורך הדין האמור לייצג אותך בנושא של תביעת דיבה או תביעת לשון הרע. עורך הדין אמור להוכיח בקיאות הן בדין המהותי והן בדין הפרודצרואלי בתחום לשון הרע, שכן ללשון הרע מאפיינים ייחודיים בשני הבטים אלו, השונים משאר ענפי המשפט האזרחי, והמחייבים ידע רחב בהם.

לפגישת הייעוץ מספר תפקידים.

ראשית, הפגישה נועדה לאפשר לך להתרשם מעורך הדין ולבחון האם הוא מתאים לך, לא רק בהבט המקצועי, אלא רק בהבט האישי. עורך דין טוב עבורך הוא עורך דין מקצועי, ישר, ובעל מוניטין, ובד בבד כזה שתהיה לך, הלקוח, ה”כימיה” טובה איתו.

הדבר נכון גם מבחינתו של עורך הדין – עורך הדין אמור להתרשם אישית מהלקוח.

תפקיד נוסף לפגישה הוא בחינת ה”קייס” המשפטי, בדיקת הנתונים הקיימים וההתאמה למשרדו של עורך הדין (הסוגיות העובדתיות והמשפטיות שמעורר התיק, מה התשומות הצפויות שהמשרד עתיד להקדיש לתיק, אלו עדים עתידים להופיע בתיק וכו’).

אם מתקיים מפגש ציפיות ונוצרת התאמה הדדית בין הלקוח לבין עורך הדין, ניתן יהיה לחתום על הסכם שכ”ט ויפוי כוח ולהתקדם.

איסוף החומרים

בחלק מהתיקים (בין אם המדובר בתובע ובין אם המדובר בנתבע) יהיה צורך באיסוף חומרים – ראיות, מסמכים וכו’.

עורך דין מיומן יפנה את הלקוח וידריך אותו מהם החומרים החסרים לצורך ביסוס עילת התביעה או ההגנה, ככל שיש בכך צורך.

גיבוש כתב התביעה או ההגנה

לאחר איסוף החומרים, קבלת המסמכים הדרושים ושמיעת הגרסה של הלקוח (בין בע”פ ובין בכתב), יוכן כתב תביעה (או הגנה, בהתאם לעניין), ולאחר מתן הערות מהלקוח, יוגש זה לבית המשפט.

ייצוג בבית המשפט

ההליך המשפטי עשוי להיות ארוך או קצר, בהתאם לעניין.

לפי סוג התיק (תביעה בסדר דין רגיל, תביעה “רגילה”, תביעה ותביעה שכנגד), יתקדם ההליך, לעבר שלבי המשפט הנוספים (הליכים מקדמיים, גישור, קדם משפט, תצהירים, הוכחות וסיכומים), כאשר לכל שלב מאפיינים ייחודיים משלו.

פסק הדין

כאשר מדובר על תביעת דיבה או תביעת לשון הרע קיים מגוון רחב של סעדים אותם ניתן לקבל.

הסעד הראשון הוא סעד הפיצויים.

סעדים אפשריים נוספים (בהתאם למקרה) הם הסרת הפרסום, תיקון, הכחשה, התנצלות ופרסום פסק הדין.

אין מדובר ב”רשימה סגורה”, וקיימים סעדים נוספים, בהתאם למקרה ולצורך.

במידה ותוצאת פסק הדין אינה משביעת רצון (בין אם המדובר בתובע ובין אם המדובר בנתבע), וקיים סיכוי משפטי לשנותה, ניתן לבחון, לאחר התייעצות עם עורך הדין (בהתאם למקרה), להגיש ערעור לערכאה גבוהה יותר (בין על התוצאה, ובין על גובה הפיצוי, אי מתן סעדים אחרים וכו’).